The Artists Dance Studio สตูดิโอสอนเต้น สนองไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่

The Artists Dance Studio สตูดิโอสอนเต้น สนองไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่

เมื่อเทรนด์ที่อยู่อาศัยของสังคมเมืองขยายตัว ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นิยมใช้ชีวิตย่านใจกลางเมืองชอบที่จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก  มีแหล่งช็อปปิ้งและกิจกรรมต่างๆ  รวมเข้าไว้ด้วยกัน  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อของรถไฟฟ้า  นั่นคือ  ทำเลทองที่จะดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาเป็นลูกค้าได้โดยง่าย  ทั้งเปิดโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจในเบื้องต้นในสังคมยุค  “เออร์เบิน  ซิติ  ไลฟ์สไตล์” (Urban  City  Lifestyle)

17175950-10158328185875427-1798789302-o_1_orig

สาครพรรณ  ภูรินิตย์  หรือครูนุ่น  เจ้าของสตูดิโอสอนเต้น  “ดิ  อาร์ติสต์  แดนซ์  สตูดิโอ”  The Artists Dance Studio  ในวัย  31 ปี  กล่าวว่า  จากประสบการณ์เรียนเต้นบัลเล่ต์มาตั้งแต่วัยประถมสิ่งหนึ่งที่พบคือ  คุณแม่ต้องคอยมานั่งเฝ้าและรอรับกลับ  ในแต่ละวันให้เวลาอยู่กับลูกๆจนไม่ได้มีเวลาให้กับตนเองมากนัก  เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจเองจึงเลือกออกแบบสตูดิโอสอนเต้นครบวงจร  สามารถรองรับการใช้เวลาว่างได้ทั้งครอบครัวพร้อมๆกัน  โดยเฉพาะตลาดครอบครัวรุ่นใหม่ที่เปิดกว้างให้บุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหลากหลาย  ที่สำคัญต้องไป-มาสะดวก  ปลอดภัยตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมปัจจุบัน “จุดขายของธุรกิจอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวผู้สอนและอาศัยการบอกปากต่อปากในกลุ่มผู้ปกครองกอปรกับความชอบของเด็กเป็นปัจจัยสำคัญ” 

การหาสถานที่ตั้งสตูดิโอสอนเต้น  เป็นปัจจัยหลักที่เธอคิดถึง  เมื่อจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างจริงจัง  นั่นคือ  ไม่ไกลจากบ้านมากนัก  การคมนาคมเดินทางไปมาได้ง่ายทั้งรถส่วนบุคคลและรถไฟฟ้า  มีที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  เพราะกลุ่มเป้าหมายคือ  ครอบครัวที่มีเด็กตั้งแต่วัย 3 ขวบขึ้นไปและสนใจด้านการเต้น  ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองต้องการความมั่นใจว่าเด็กๆ  ได้เข้าห้องเรียนโดยปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถเพียงเพื่อแวะมาส่งบุตรหลานเท่านั้น ประกอบกับพ่อแม่ผู้ปกครองสมัยใหม่มีไลฟ์สไตล์เปิกกว้างตอบรับกิจกรรมต่างๆมากขึ้น  สนใจที่จะดูแลสุขภาพตนเองไปด้วยได้พร้อมๆกัน  ผู้บริหารสตูดิโอสอนเต้น  บอกว่า  จากประสบการณ์ที่ได้คลุกคลีกับการเต้นทั้งในฐานะผู้เรียนและผู้สอน  มองว่าผู้ปกครองเองก็ต้องการกิจกรรมสำหรับตนเองในระหว่างดูแลบุตรหลานในวัยเรียน  บางครอบครัวมีลูกอยู่ในวัยแตกต่างกันความสนใจก็แตกต่างกัน  ดังนั้นตลาดครอบครัวจึงเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

โอกาสทางการตลาดในธุรกิจสอนเต้น  จึงไม่ได้มีข้อจำกัดเฉพาะกลุ่มเด็ก  แต่สามารถเติบโตไปพร้อมกับเด็กเหล่านั้น  เพราะจุดขายของธุรกิจอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวผู้สอน  และอาศัยการบอกปากต่อปากในกลุ่มผู้ปกครอง  กอปรกับความชอบของเด็กเป็นปัจจัยสำคัญ  เมื่อเด็กได้เข้ามาเรียนแล้วชอบ สนุก รักในกิจกรรมการเต้น  ซึ่งจะเป็นฐานลูกค้าที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตหลักสูตรที่ทางสตูดิโอสอนเต้นแห่งนี้  ครูนุ่นเลือกที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กอายุ  3 ปีขึ้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีใจรักการเต้นให้สามารถเรียนได้  ด้วยหลักสูตร  ADA  (Australasian  Dance  Association)  จากประเทศออสเตรเลีย  เพื่อเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรกๆ  เพราะหลักสูตรให้ความสำคัญกับกายภาพและจิตวิทยาของมนุษย์ประกอบกับเป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นสามารถมีเนื้อร้องผสมผสานกับเครื่องดนตรีได้หลากหลาย  อาทิ  เปียโน  เชลโล่  ไวโอลีน  ช่วยสร้างจินตนาการของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กออกมาเป็นท่าเต้นได้โดยครูผู้สอนทั้ง 5 คนที่ผ่านหลักสูตรจาก  ADA  (Teacher  license  from  ADA)  ทุกคนและนักเรียนจะเป็นสมาชิก  ADA  (Student  License)  เช่นกัน  ซึ่งจะจัดให้มีการสอบเพื่อรับ  Certificate  จากสถาบัน  ADA  โดยตรง 

กลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มครอบครัวที่ครูนุ่นวางไว้ให้กับ  “ดิ  อาร์ติสต์  แดนซ์  สตูดิโอ”  The Artists Dance Studio  ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเต้นบัลเล่ต์อย่างเดียว  แต่ได้รวมการเต้นหลากหลายรูปแบบทั้งบัลเล่ต์  (Ballet),  แจ๊ซ  แดนซ์ (Jazz  Dance),  บรอดเวย์  แจ๊ซ  (Broadway  Jazz),  ฮิพฮอพ (Hip Hop),  สตรีต  แดนซ์  (Street  Dance),  คอนเทมโพรารี  แดนซ์ (Contemporary  Dance),  หรือแม้แต่ “ไฮ ฮิล แดนซ์” (High  Heel  Dance)  เต้นสวยๆ  บนรองเท้าส้นสูงสไตล์เกาหลี  หรือแนวบียอนเซ่  ซึ่งเธอก็บอกว่าสามารถสอนได้  ขอเพียงแต่ให้มีใจรักการเต้นเท่านั้น  เหมาะสำหรับคุณแม่เปรี้ยวๆ  และกลุ่มคนทำงานที่ต้องการเต้นเฉพาะกิจเพื่อเข้าสังคมในโอกาสต่างๆ  นอกจากนั้นยังเปิดคลาสโยคะรองรับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานให้ได้ใช้เวลาว่างเสริมสร้างสุขภาพตนเองไปในตัว

การวางแผนการลงทุนในธุรกิจเธอนำประสบการณ์จาการเป้นครูสอนเต้นให้กับสถาบันต่างๆมากว่า 12  ปี บวกกับประสบการณ์จากการทำงานด้านการบริหารการตลาดในองค์กรใหญ่ๆ  ที่ได้ทำควบคู่ไปกับการสอนเต้นมาโดยตลอดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เธอลงทุนเองกว่า 4 ล้านบาท  เพื่อออกแบบสตูดิโอบนพื้นที่ประมาณ  270  ตารางเมตร  ที่  The Coast Village  Mall  บริเวณสี่แยกบางนา  ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการเต้นโดยเฉพาะ  เช่น ยกพื้นจากปกติประมาณ  10 เซนติเมตร  เพื่อให้สามารถรองรับแรงกระแทกเวลากระโดได้หรือเลือกใช้กระจกที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เต้น  เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการเต้น ส่วนด้านการตลาดเธอบอกว่าเน้นการทำตลาดบริเวณใกล้เคียงเป็นอันดับแรกผ่านแผ่นพับ  เพื่อแนะนำตนเองในสำนักงาน  โครงการที่พักอาศัย  โรงเรียน  ในรัศมีใกล้เคียงเป็นหลัก  รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์สร้างการรับรู้เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขึ้น  นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายเข้าไปสู่การสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆในอนาคต